มหาเจดีย์ชัยมงคล ผาน้ำย้อย

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อันเป็นพระมหาเจดีย์ใหญ่และมีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาและความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสานทั้งมวล พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพสักการะ และยังถือเป็นศาสนสถานสำคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาที่แรงกล้าของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ร่วมกันประกาศความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนั้นได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2528 มีเนื้อที่ 2,500 ไร่ โดยมีพระเทพวิสุทธิมงคล หรือหลวงปู่ศรีมหาวีโร ซึ่งเป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมในด้านการบำเพ็ญปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยการปฏิบัติจริงบนสถานที่จริงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ภายในบริเวณมี พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย ออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานอันเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแห่งพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม พระเจดีย์เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ มีความกว้าง 101 เมตร ความยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ อันมาจากชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดทองคำใช้ทองคำหนักถึง 60 กิโลกรัม 

ภายในพระมหาเจดีย์มีทั้งหมด 6 ชั้น คือ 
ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออ่า ใช้เป็นห้องเอนกประสงค์ และประชุมบำเพ็ญบุญ 
ชั้นที่ 2 เป็นศาลาประชุมสงฆ์ ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ 
ชั้นที่ 3 เป็นชั้นอุโบสถ และประดิษฐานรูปพระคณาจารย์ปราชญ์อีสานในอดีต เป็นรูป เหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์ 
ชั้นที่ 4 เป็นชั้นชมวิว ชมทัศนียภาพรอบภูเขาเขียว 
ชั้นที่ 5 เป็นชั้นพิพิธภัณฑ์ 
ชั้นที่ 6 เป็นชั้นสูงสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ความเชื่อและวิธีการบูชา พระมหาเจดีย์ชัยมงคลจะยังเป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ มีพิพิธภัณฑ์วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ศรี และเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ในอดีตทั้ง 101 องค์ รวมทั้งพระสารีริกธาตุ ซึ่งอยู่ชั้นบนสุด ให้ประชาชนทุกสารทิศได้มาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลในคราวเดียวกัน 

เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-17.00 น. 

การเดินทาง ไปตามเส้นทางสายร้อยเอ็ด-อำเภอโพนทอง-อำเภอหนองพอก ระยะทาง 62 กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ตามทางหลวงหมายเลข 2044 และ 2136

เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้มีรับนิมนต์ให้ไปร่วมงานปักหมายเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา เฉลิมแลอง ๘๐ พรรษามหาราช เนื่องในงานครอบรอบวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ศรี มหาวีโร ณ วัดพระเจดีย์ชัยมงคล ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
นับเป็นวาสนาที่ได้มีโอกาสมานมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคลแห่งนี้ ซึ่งมีความวิจิตรตระกาตาคงคุณค่าแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ถือได้ว่าเป็นถาวรวัตถุปูชนียสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแดนอีสานและทั่วหล้าอีกที่หนึ่ง ซึ่งพระเดชพระคุณองคืหลวงปู่ศรี มหาวีโร พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนำพาสานุศิษย์ทั่วทุกเหล่าสร้างประดิษฐานบนยอดเขาผาน้ำย้อย บนเนื้อที่ ๑๐๑ ไร่
ความกว้าง ๑๐๑ เมตร ความยาว ๑๐๑ เมตร ความสูง(เดิมสูง ๑๐๑ เมตร) เพิ่มยอดฉัตรเป็น ๑๐๙ เมตร ชั้น ๓ บรรจุรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ ๑๐๑ องค์ มีกำพงอิฐสร้างเหมือนกำแพงเมืองจีน รอบบริเวณการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ มีความกว้าง ๔ เมตร สูง ๕ เมตร ความยาว ๓.๕ กิโลเมร ล้อมรอบเนื้อที่ ๑๐๑ ไร่ สามารถเดินบนกำแพงได้
ในชั้นกำแพงจะเป็นห้องน้ำ ห้องสุขา ๑,๐๐๐ ห้อง พร้อมที่พักของพระสงฆ์อีกเป็นจำนวนมาก
เริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๘
ใช้งบประมาณไปแล้ว ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท
วางศิลาฤกษ์ เมื่อปี ๒๕๓๐ ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาจนปัจจุบันวันนี้ วันที่มีพระบรมราชโองการประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แดนธรรมแห่งนี้เป็นพุทธจักร์อย่างถูกต้องตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักร์ไทย
บันทึกไว้เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เบิกบานกับลมหายใจ
จิตตะสังวโร
chitasangvaro@hotmail.com
วัดเร่ร่อนวราราม
ประเทศไทย
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์นาราม
500 × 360 – 33กิโลไบต์ – jpg
pirun.ku.ac.th


ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
300 × 225 – 34กิโลไบต์ – jpg
history-sk101.6te.net


วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์
400 × 269 – 20กิโลไบต์ – jpg
thaismileclub.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: